Termeni de utilizare

TERMENI DE UTILIZARE


Bine ați venit pe site-ul oficial de internet („site-ul”) al Private Scandinavian Sparkasse, Limited („PSS”). Informațiile de pe acest site web sunt de natură generală și utilizatorii nu ar trebui să se bazeze pe nicio informație conținută aici în legătură cu o problemă specifică, fără a lua sfaturi bancare, de investiții și financiare sau alte sfaturi profesionale. PSS cere ca toate persoanele care utilizează acest site să citească și să recunoască următoarele informații.

CITIȚI CU ATENȚIE ACESTI TERMENI ȘI CONDIȚII. ACCESÂND ACEST SITE WEB ȘI ORICE PAGINI ALE ACESTUI, ESTE DE ACORD SĂ ACCEPȚI CONDIȚIILE DE MAI JOS. Dacă nu sunteți de acord, atunci nu accesați acest site web sau nici o pagină a acestuia.

1. Modificări ale condițiilor de utilizare

PSS poate modifica acești Termeni de utilizare în orice moment și fără notificare prealabilă. Ar trebui să examinați cea mai recentă versiune a acestor Condiții de utilizare vizitând site-ul web PSS și făcând clic pe hyperlink-ul Condiții de utilizare aflat în partea de jos a paginii. Accesul dvs. continuu la acest site și utilizarea acestuia constituie acceptarea dvs. de către acești Termeni de utilizare, astfel cum au fost modificați. Singura notificare de modificare sau modificare a acestor Termeni de utilizare va fi publicată de PSS, revizuită de utilizare pe acest site web; PSS nu vă va notifica separat cu privire la orice modificări sau modificări.

 

2. Utilizarea informațiilor și a materialelor

Informațiile conținute în acest site web nu constituie o ofertă sau o solicitare de investiții, servicii financiare sau bancare alternative furnizate de PSS. Conținutul acestui site web are caracter informativ și nu formează un contract sau o bază pentru un acord, care poate fi realizat numai prin completarea chestionarelor corespunzătoare cererii de cont, completarea formularelor de cont corespunzătoare care vă pot fi trimise, împreună cu cerințele necesare informații de verificare și acordul PSS de a stabili o relație de membru cu dvs. și în legătură cu aceasta pentru a vă deschide unul sau mai multe conturi.

Acest site web nu trebuie considerat o ofertă sau o solicitare de vânzare de economii, împrumuturi, investiții, servicii financiare sau orice alt serviciu sau produs în orice jurisdicție în care o astfel de ofertă sau solicitare nu este legală sau în care persoana care face o astfel de ofertă sau solicitare nu este calificat să facă acest lucru sau oricui căruia îi este ilegal să facă o astfel de ofertă sau solicitare. Deoarece distribuția materialelor descrise în acest site web poate fi restricționată de lege în anumite jurisdicții, persoanele care accesează acest site web sunt obligate să se informeze și să respecte orice astfel de restricții.

CU EXCEPȚIA CĂ ÎNTREPRINDERE EXPRIMĂ PERMISĂ DE PARAGRAFELE PRECEDENTE, EȘTI DE ACORD SĂ NU REPRODUȚI, RETRANSMITE, DIFUZĂ, VÂNZĂ, DISTRIBUIE, PUBLICĂ, DIFUZĂ ȘI CIRCULAȚI ORICE SERVICII SAU MATERIALE ÎN ORICE MODE, ORICE PENTRU OAMENI, ORICE CONSENTIMENTUL SCRIT EXPRES AL PRECEDENTULUI PSS ȘI / SAU A FURNIZORILOR DE DATE. ÎN AFară DE CE, FĂRĂ CONSIMȚAMENTUL SCRIT EXPRIM AL PSS ȘI A FURNIZORILOR DE DATE RELEVANȚI, NU VOI EFECTUAȚI COPII A ORICĂROR SOFTWARE SAU DOCUMENTAȚIE CARE POATE FI FURNIZATE, ELECTRONIC SAU ALTOR, INCLUSIV, DAR NU SE LIMITĂ, DEMONTAȚIE SAU CREARE LUCRĂRI DERIVATE.

 

3. Limitări privind îndrumarea investițiilor și consiliere profesională

Fără a limita cele de mai sus, serviciile PSS și vehiculele de investiții descrise aici nu au fost înregistrate sau licențiate în conformitate cu nicio legislație în domeniul valorilor mobiliare din Statele Unite și nu sunt oferite sau vândute, direct sau indirect, în Statele Unite sau în oricare dintre teritoriile sau posesiunile sau zonele sale sub rezerva jurisdicției sale sau a cetățenilor sau a persoanelor acestora. Deoarece serviciile și mijloacele de investiții descrise aici pot fi restricționate de lege în anumite jurisdicții, ar trebui să vă informați cu privire la aceste restricții în țara dvs. de reședință. Dacă sunteți rezident al unei țări în care serviciile descrise aici nu sunt disponibile sau sunteți restricționat în orice alt mod, nu încercați să vă înregistrați ca membru al acestei instituții financiare sau să îl utilizați. Vă rugăm să rețineți, de asemenea, că serviciile descrise aici nu sunt disponibile pentru nicio persoană care, în conformitate cu legislația țării în care este rezident, este minoră sau altfel necalificată pentru a fi parte la un contract. Este posibil ca anumite servicii și vehicule de investiții oferite de PSS să nu fie disponibile anumitor membri actuali și / sau potențiali, fie ca urmare a țării de reședință, fie din alte motive, și ar trebui să se facă referire specifică la orice declinare a responsabilității și la Condițiile speciale de utilizare care guvernează fiecare serviciu și vehicul de investiții.

Toate serviciile și vehiculele de investiții sunt oferite la discreția exclusivă a PSS. PSS își rezervă dreptul de a respinge cererile de înregistrare și de a anula orice tranzacție încheiată de o persoană interzisă descrisă mai sus. Deschiderea unui cont la PSS și utilizarea oricăruia dintre serviciile sau mijloacele de investiții descrise aici de către orice persoană va constitui o declarație conform căreia această persoană nu este interzisă astfel de utilizare și că toate informațiile furnizate în legătură cu aceasta sunt corecte și complete. Nicio informație de pe site nu constituie o recomandare sau o invitație de cumpărare sau solicitarea unei oferte de vânzare a valorilor mobiliare sau a unei oferte de acceptare a depozitelor sau de a furniza orice alte produse sau servicii sau vehicule de investiții în orice jurisdicție oricărei persoane căreia îi poate fi este ilegal să facă o astfel de recomandare, invitație, solicitare sau ofertă.

 

4. Acuratețea informațiilor

Informațiile din acest site web pot fi modificate și actualizate fără preaviz din când în când. Este posibil ca mesajele și informațiile care trec prin Internet să nu fie lipsite de interferențe ale terților și să fie verificate independent. Este responsabilitatea utilizatorului să se asigure că virușii nu intră în sistem și PSS nu își asumă nicio responsabilitate în acest sens. Nici PSS (și nici o altă persoană implicată în furnizarea și întreținerea acestui site web) nu își asumă nicio responsabilitate pentru acuratețea informațiilor furnizate pe site, iar utilizarea acestor informații este pe riscul exclusiv al utilizatorului. PSS nu își asumă nicio răspundere pentru orice pierdere sau pagubă de orice natură, inclusiv, dar fără a se limita la, pierderea profiturilor, a fondului comercial sau a oricărui tip de pierdere financiară sau de altă natură sau directă sau specială, indirectă sau consecutivă, indiferent de cauză, indiferent de neglijență sau încălcare a contractului sau a altor obligații ca urmare a utilizării sau bazării pe informațiile conținute pe acest site web.

 

5. Excluderea garanțiilor

În afară de instrucțiunile furnizate cu privire la utilizarea serviciilor de depunere și plată și informații cu privire la ratele dobânzilor care se aplică în prezent, PSS nu oferă nicio garanție și (în măsura permisă de legea aplicabilă) își asumă orice răspundere pentru orice date, informații sau sfaturi pe care le obțineți de la site-ul web, inclusiv orice consecință a acțiunii asupra acestor date, informații sau sfaturi. Informațiile conținute în acest site web nu pot fi copiate, transmise sau reproduse sub nicio formă sau mod, fără acordul prealabil al PSS. Toate drepturile de autor și drepturile similare privind proiectarea și conținutul acestui site web sunt rezervate PSS și licențiatorii săi.

 

6. Trimiteri

Prin trimiterea de idei, sugestii, documente și / sau propuneri către PSS prin link-urile sale Contactați-ne, confirmați și sunteți de acord că: (a) Contribuțiile dvs. nu conțin informații confidențiale sau de proprietate; (b) PSS nu are nicio obligație de confidențialitate, expresă sau implicită, cu privire la contribuții; (c) PSS va avea dreptul să utilizeze sau să dezvăluie (sau să nu folosească sau să dezvăluie) astfel de contribuții în orice scop, în orice mod, în orice suport din întreaga lume; (d) PSS poate avea ceva similar cu contribuțiile deja în curs de analiză sau în curs de dezvoltare; (e) Contribuțiile dvs. devin automat proprietatea PSS fără nicio obligație a PSS față de dvs.; și (f) nu aveți dreptul la nicio compensație sau rambursare de niciun fel de la PSS în niciun caz.

 

7. Despăgubire

Sunteți de acord să despăgubiți și să mențineți inofensivi PSS și filialele sale, afiliații, ofițerii, agenții, angajații, partenerii și licențiatorii de orice cerere sau cerere, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, făcute de orice terță parte din cauza sau care rezultă din conținutul pe care îl trimiteți , postați, transmiteți, modificați sau puneți în alt mod la dispoziție prin serviciile PSS, utilizarea serviciilor PSS, conexiunea dvs. la serviciile PSS, încălcarea Termenilor de utilizare sau încălcarea oricăror drepturi ale altora.

 

8. terminare

Puteți rezilia contul dvs. PSS, orice adresă de e-mail asociată și accesul la serviciile PSS prin trimiterea unei astfel de cereri de reziliere către PSS. Sunteți de acord că PSS poate, fără o notificare prealabilă, să înceteze imediat, să vă limiteze accesul sau să suspende contul dvs. PSS, orice adresă de e-mail asociată și accesul la serviciile PSS. Cauza pentru o astfel de reziliere, limitarea accesului sau suspendarea include, dar nu se limitează la, (a) încălcări sau încălcări ale Condițiilor de utilizare sau ale altor acorduri sau orientări încorporate, (b) cereri de către organele de drept sau alte agenții guvernamentale, ( c) întreruperea sau modificarea materială a serviciilor PSS (sau a oricărei părți a acestora), (d) probleme sau probleme tehnice sau de securitate neașteptate, (e) perioade prelungite de inactivitate, (f) și / sau implicare de către dvs. în activități frauduloase sau ilegale . În plus, sunteți de acord că toate rezilierile, limitările de acces și suspendările de cauză vor fi făcute la discreția exclusivă a PSS și că PSS nu va fi răspunzător față de dvs. sau de orice terță parte pentru orice reziliere a contului dvs., orice adresă de e-mail asociată sau acces la serviciile PSS.

 

9. Drepturi de autor

Drepturile de autor asupra informațiilor conținute pe acest site web există prin tratate internaționale și legile din multe țări. Este deținut de Scandinavia AS. dacă nu se specifică altfel. Puteți descărca o singură copie a acestui document și puteți face o singură copie pe suport de hârtie, acolo unde este necesar pentru utilizarea acestuia ca referință. Cu excepția cazului în care este permis de legislația aplicabilă, nicio parte a acestei publicații nu poate fi reprodusă, adaptată, efectuată în public sau transmisă în niciun fel prin orice proces (grafic, electronic sau mecanic, inclusiv fotocopiere, înregistrare, înregistrare sau stocare într-o recuperare a informațiilor sistem) fără acordul scris specific al Scandinavia AS.